Vi gir deg kompetanse og erfaring.

Helse-/HMS personell on- og offshore

Personell i helse-/ og sosialsektor

Et kvalitetsstempel

Skagerak Bemanning as har spesialisert seg på å levere høyt kvalifisert helse-/HMS personell til industri on- og offshore. Vi leverer også personell til  offentlig og privat helse-/ og sosialsektor.

Vi kan tilby både utleie av personell på kort- og lang sikt, men bistår også i rekrutteringsprosesser med tanke på faste ansettelser hos våre samarbeidspartnere.

Våre tjenester

Jeg kan anbefale Skagerak Bemanning as som arbeidsgiver. Opplever at de er ryddige og opptatt av sine ansatte på en positiv måte.

Anna HermanrudLege