ET SELSKAP I VEKST

Om oss

Med kompetanse og erfaring fra våre medarbeidere, startet Skagerak Bemanning as opp sin virksomhet høsten 2018. Vi har flere års erfaring både innenfor bemanningsløsninger, HR, arbeid for- og med brukere og ledelse. Vi har videre en bred erfaring og kompetanse som omfatter bl.a. barnevern, avlastningstjenester, BPA, sykepleie, arbeid med flyktninger med mer. Vi har arbeidet både i små og store organisasjoner innenfor både offentlige-, private og ideelle stiftelser.

Vi har alle erfaringer med både små og store rekrutteringsprosesser, omstillinger og endringer, og vet av personlig erfaring at «den ansatte er organisasjonens viktigste ressurs».

Rekruttering av ansatte er en ressurskrevende prosess både med tanke på tid og kostnader. La oss være med å bistå i dette arbeidet enten ved å gjennomføre prosessen for deg, eller bistå i deler av arbeidet. Vi kan rekruttere nye medarbeidere for deg som enten blir utleid gjennom oss, eller med direkte ansettelser hos våre kunder.

Vi er lokalisert med kontor i Stavanger (Randaberg), og har spesialisert oss på helse-/ HMS personell til on- og offshore industri, samt utleie av personell til private, kommunale og statlige helse-/ og sosialforetak.

Vår målsetting er «å være den foretrukne samarbeidspartner for våre kunder og medarbeidere».

For å oppnå vår målsetning, må vi tilby riktig kompetanse etter kundens ønske og forventning, og hver enkelt arbeidstaker skal oppleve oss som en trygg og forutsigbar arbeidsgiver.

Bredo Klepp

Operation Manager Offshore/ Seniorrådgiver

468 25 153
bredo.klepp@skagerakbemanning.no

Lars Å. Vadla

Senior HR rådgiver

930 05 345
lars@skagerakbemanning.no

Torgeir Kjøll

Daglig leder

950 99 587
torgeir.kjoll@skagerakbemanning.no