Vi tilbyr personell i helse-/ og sosialsektor

Skagerak Bemanning as er et engasjert og løsningsorientert bemanningsselskap, med erfarent personell som er klare til å bistå din virksomhet. Vi leier bl.a. ut sykepleiere til sykehus, hjemmetjeneste, sykehjem og spesialomsorg. I tillegg leier vi ut fagutdannet personell som barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere med mer til tiltak innenfor barnevern, avlastningstjenester, BPA og tilsvarende.

Som kunde hos oss får du en egen kontaktperson som jobber dedikert med å kartlegge og løse ditt behov. Gjennom høy intern kompetanse og god rekrutteringsprosess, vil vi bidra til god brukeromsorg sammen med dere.

Ansatte i vår administrasjonen er selv utdannet på høyskole-/ universitetsnivå  med lang og variert fartstid både innen akuttmedisin, psykiatri, barnevern og sykehjem. I tillegg til erfaring gjennom direkte kontakt med pasienter og brukere, har de også lang erfaring som ledere innen disse fagområdene. Denne varierte erfaringen mener vi vil komme kunder og ansatte til gode, gjennom at vi har god innsikt i hva som kreves av våre ansatte og hvilke personlige egenskaper og kunnskaper som trengs. Vi ønsker å levere godt kvalifisert personell, som kan bidra til at brukere opplever trygghet og god omsorg, i tillegg til at arbeidsstedet og kollegaer skal oppleve våre ansatte som en positiv tilvekst i arbeidshverdagen.

I en ellers hektisk arbeidshverdag, er en tidkrevende prosess som nyansettelser og innleie, noe som fort kan gå ut over annet brukerrettet arbeid. La oss gjøre den jobben for dere, så kan dere ha mer fokus på andre viktige arbeidsoppgaver.

Vår oppgave er å kvalitetssikre vårt personell, slik at de er personlig og faglig kvalifisert til å utøve de arbeidsoppgaver som oppdraget beskriver. Vi lever av å levere dyktige medarbeidere og har tydelige ansettelsesrutiner. Før ansettelse vil alle måtte være gjennom minst et personlig intervju, CV sjekk, og det vil bli innhentet referanser fra tidligere arbeidsforhold.

Alle autorisasjoner vil bli sjekket (www.sak.no) og alle våre ansatte må levere gyldig politiattest og signere taushetserklæring.

Våre ansatte vil bli ansatt i faste stillinger hos oss, i henhold til Arbeidsmiljøloven.

Rekruttering

Trenger dere bistand i rekrutteringsarbeid, eller ikke ønsker å bruke tid på dette? Vi kan gjerne bistå i en bemanningsprosess fra a-å hvor målet er fast ansettelse hos våre samarbeidspartnere. Vi tar av oss alt forarbeidet med annonsering, screening av kandidater, intervjuer, referanse- og autorisasjonssjekk, saksbehandling av alle søkere med mer. Alt selvfølgelig i henhold til gjeldende lover og regler, herunder også GDPR.

Dere får en oppsummering og anbefaling fra oss av aktuelle kandidater, og kan konsentrere deg kun om noen få kandidater som alle har fått vår anbefaling for vurdering av ansettelse etter en kravspesifikasjon i oppstartfasen.

I tillegg bistår vi gjerne med våre råd og maler for arbeidskontrakter og er med i forhandlinger om lønn etc.

Send forespørsel

Send oss en melding